Procesní řízení

Obsah školení

Management procesů

 • Úvod do procesů
 • Procesně řízená organizace
 • Procesní model společnosti
 • Vlastnictví procesů, role
 • Životní cyklus procesů
 • Zlepšování procesů
 • Rizika a kontroly

Designování

 • Nástroje (ARIS, Enterprise Architect, ADONIS, Visio, …)
 • Typy a hierarchie procesů (VAC, ePC)
 • Notace
 • Doporučený postup mapování
 • Pomůcky pro mapovací schůzky
 • Správa procesů a procesního modelu společnosti

Workshop


Nabídka

Dvoudenní školení, možné upravit podle potřeb.