V březnu se konalo další setkání manažerů na konferenci Systémy Managementu (SYMA).

Dostala jsem příležitost vystoupit s příspěvkem na téma Automotive SPICE. Věnovala jsem se hlavně otázkám, jak je standard koncipován a komu je určený.