SYMA 2019

V březnu se konalo další setkání manažerů na konferenci Systémy Managementu (SYMA).

Dostala jsem příležitost vystoupit s příspěvkem na téma Automotive SPICE. Věnovala jsem se hlavně otázkám, jak je standard koncipován a komu je určený.

SYMA 2018

Kulatý stůl

Organizační

Program

 • Představení a rozehřátí – 9.00 – 9.15
 • Diskuze 1
 • Přestávka – 10.10 – 10.20
 • Diskuze 2
 • Shrnutí a poděkování – 11.20 – 11.30

Témata

 • Jak se pozná kvalitní software nebo IT služba?
 • Jak si představuje kvalitu v IT zákazník?
 • Co dělá IT pro zajištění kvality?
  • Kontrolní mechanismy
  • Testování
 • Dá se kvalita v IT změřit?
 • Potřebuje IT pro zajištění kvality ISO normy?
 • Co může přinést management kvality do IT?